• آدرس ما
  • اصفهان، آپادانا اول، بن بست مهدی، ساختمان 470

مجوزها و گواهی نامه ها

 

مجوز فعالیت

در اجرای بند 12 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 03/03/1367
و تبصره 2 ماده 14 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

 

 

گواهی ثبت علامت دی ماسک

به موجب این گواهی نامه هیچ شرکت یا تولید کننده دیگر نمی تواند از علامت یا برند دی ماسک استفاده کند.

و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع شرکت دی ماسک ضرری وارد شود به کاربرد، مجرم شناخته می شود

و برابر قانون مجازات می گردد.

 

 

کنترل نتایج آزمایش

در این فایل پی دی اف داده های به دست آمده از آزمون های انجام شده بر روی ماسک های ما (دی ماسک) ارائه شده است…

 

 

گزارش نتایج آزمون آزمایشگاه پارس آزمون راهبرد صنعت روی دی ماسک

 

 

ایران کد

ایران‌کد یا نظام ملی طبقه ‌بندی و خدمات مشخصه کالا، سیستمی است برای شناسایی، طبقه‌ بندی

کد گذاری و در نهایت شناسنامه‌ دار کردن کالاهایی که در چرخه بازرگانی کشور مورد معامله و استفاده هستند.