ماسک جراحی سه لایه بنددار - مناسب برای کلیه پرسنل بیمارستانی - دی ماسک