ماسک کودک- ضد حساسیت با قابلیت فیلتراسیون و جذب رطوبت بالا - دی ماسک