مجوزها و گواهی نامه ها

 

مجوز فعالیت

در اجرای بند 12 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 03/03/1367
و تبصره 2 ماده 14 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

 

 

کنترل نتایج آزمایش

در این فایل پی دی اف داده های به دست آمده از آزمون های انجام شده بر روی ماسک های ما (دی ماسک) ارائه شده است…

 

 

ایران کد

ایران‌کد یا نظام ملی طبقه ‌بندی و خدمات مشخصه کالا، سیستمی است برای شناسایی، طبقه‌ بندی

کد گذاری و در نهایت شناسنامه‌ دار کردن کالاهایی که در چرخه بازرگانی کشور مورد معامله و استفاده هستند.